มาตรฐานบันไดบ้านที่ควรรู้

3945

“บันไดเป็นสิ่งสำคัญที่มีหน้าที่เชื่อมต่อทางเดินระหว่างแต่ละชั้นภายในบ้าน ด้วยความที่เป็นทางเชื่อมที่ใช้เดินขึ้น-ลง ความปลอดภัยในการใช้งานจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากความสวยงาม ผู้อ่านหลายๆ ท่านอาจยังไม่ทราบว่าบันไดก็มีมาตรฐานที่เป็นตัววัดความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานอยู่ด้วยนะคะ

โดยบันไดมีกฏหมายบัญญัติไว้ด้วย กฏหมายเรื่องบันไดสำหรับบ้านพักอาศัย มีกำหนดไว้ใน กฏกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 23 ซึ่งกำหนดบันไดสำหรับอาคารอยู่อาศัยไว้ดังนี้

1. ความกว้าง
ความกว้างของบันไดจะต้องมีความกว้างตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป หรือสามารถเดินสวนกับผู้อื่นได้โดยตรง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างปลอดภัย”

2. ความสูงช่วงบันได
ความสูงของบันไดช่วงหนึ่งต้องสูงไม่เกิน 3 เมตร นับจากระดับพื้นก่อนบันไดขั้นแรก ไปยังระดับพื้นบ้านของชั้นถัดไป เพื่อไม่ต้องเดินขึ้นลงอย่างต่อเนื่องมากจนเกินไป

3. ลูกตั้ง
ลูกตั้งคือ การวัดระดับความสูงระหว่างขั้นบันได โดยกฏหมายกำหนดไว้ว่า ควรมีความสูงประมาณ 15- 20 ซม. เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม

4. ลูกนอน
ลูกนอนคือ ขั้นบันไดที่มีระยะความกว้างตั้งแต่ 22-27 ซม. ขึ้นไป จึงจะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

5. พื้นหน้าบันได
พื้นหน้าบันไดจะต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างบันได เพื่อให้ผู้ที่เดินขึ้นลงได้มีที่พักปลายทาง

6. ชานบันได
หากแต่ละชั้นภายในบ้านมีความสูงต่างกันเกิน 3 เมตร จะต้องมีชานพักเพื่อไม่ให้ช่วงบันไดมีความสูงเกิน 1 เมตร และชานพักต้องมีความกว้างและความยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได

แชร์บทความนี้