ฝาปิดปลายราวมือจับ ไม้สังเคราะห์ (หนา)


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านนอกราวมือจับ เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์