ฝาปิดปลายราวมือจับ สเตนเลสเหลี่ยม 25 x 50 มม.


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านในราวมือจับ เพื่อปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์