ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ชนผนัง 2 ด้าน 25×50 มม.


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านในราวมือจับ เพื่อยึดติดกับผนังหรือชนผนังทั้งสองด้าน และปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์