ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส ชนผนัง 2 ด้าน


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านนอกรวมมือจับ เพื่อยึดติดกับผนังทั้งสองด้าน และปิดปลายราวมือจับให้เรียบร้อย

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์