ข้องอราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ปรับมุม บน-ล่าง 25 x 50 มม.


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านนอกราวมือจับ เพื่อปรับมุมบน-ล่างได้ตามองศาที่ต้องการ

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์