ข้องอราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ปรับมุม ซ้าย-ขวา 25 x 50 มม.


รายละเอียดสินค้า


  • ใช้สวมด้านนอกราวมือจับ เพื่อปรับมุมซ้าย-ขวาได้ตามที่ต้องการ

  • สเตนเลสเกรด 304

  • สเตนเลสผิวแฮร์ไลน์