DIY สร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ

ราวบันได ราวกันตกแบบกระจก

รายละเอียด

ราวบันไดราวกันตกกระจก (GL-01)

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตกกระจก

 1. ราวมือจับสเตนเลส (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 2. ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส (AB12-1-7) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 3. ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสติดผนัง (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 4. ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสชนผนัง 2 ด้าน (AB12-4-2) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 5. ก้านยึดราวมือจับติดผนังกระจกปรับความสูง (AB236-2) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 6. หมุดยึดกระจก 10 มม. ปรับระดับ (AB4-8-3)

ราวบันได ราวกันตกแบบกระจก

รายละเอียด

ราวบันไดราวกันตกกระจก (GL-02)

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตกแบบกระจก

 1. ราวมือจับสเตนเลสกลม (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 2. ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส (AB12-1-3) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 3. ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสติดผนัง (AB12-1-5) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 4. ฝาปิดปลายราวมือจับชนผนัง 2 ด้าน (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 5. ก้านยึดราวมือจับติดผนังกระจกปรับความสูง (AB236-1) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
 6. ฐาน Spigot (AB3-2-11) (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม

ราวมือจับสเตนเลสกลม

ฐาน Spigot 15 มม.(กลม) (AB3-2-11)

หมุดยึดกระจก 10 มม.(M 10)
ปรับระดับ (AB4-8-3)

ก้านยึดราวติดผนังกระจกปรับความสูง
(เหลี่ยม) (AB236-2)

ก้านยึดราวติดผนังกระจกปรับความสูง
(กลม) (AB236-1)

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25 x 50 มม.
(AB12-1-7)

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25 x 50 มม. ชนผนัง 2 ด้าน
(AB12-4-2)

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
แบบสวมนอก
(AB12-1-3)

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสติดผนัง
แบบสวมนอก
(AB12-1-5)