อุปกรณ์ราวมือจับติดผนัง DIY

Handrail

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 10x50 มม .
10x50 mm. square stainless steel pipe
25x50 mm. square stainless steel pipe
Ø 38 mm. round stainless steel pipe
Ø 50.8 mm. round stainless steel pipe
Ø 50.8 mm. round artificial wooden bar (Teak)
Ø 50.8 mm. round artificial wooden bar (Red oak)
Ø 50.8 mm. round artificial wooden bar (Walnut)

Balustrade handrail joiner

Balustrade handrail joiner

10x50 mm. 90 degree stainless steel joint (stainless steel pipe)
25x50 mm. 90 degree stainless steel joint (stainless steel pipe)
25x50 mm. left-right adjustable stainless steel joint
(stainless steel pipe)
25x50 mm. up-down adjustable stainless steel joint
(stainless steel pipe)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส 1.5 นิ้ว 90 องศา สวมใน
Ø 38 mm. 90 degree stainless steel joint (stainless steel pipe)
90 degree hairline stainless steel joint (stainless steel pipe)
Ø 38 mm. 90 degree stainless steel joint (stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. 90 degree round stainless steel joint
(stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(wooden bar)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(artificial wooden bar)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel joint
(artificial wooden bar)

ข้อต่อ
ราวบันได

ข้อต่อราวบันได

10x50 mm. square stainless steel extended joint
(stainless steel pipe)
25x50 mm. square stainless steel extended joint
(stainless steel pipe)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว
Ø 38 mm. round stainless steel extended joint
(stainless steel pipe)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
Ø 50.8 mm. round stainless steel extended joint
(stainless steel pipe)
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลมbrØ 2 นิ้ว
Ø 50.8 mm. round stainless steel extended joint
(artificial wood bar)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
Ø 50.8 mm. round stainless steel extended joint
(wooden bar)

ฝาปิดปลาย
ราวบันได

ฝาปิดปลายราวบันได

10x50 mm. square stainless steel end cap
(stainless steel pipe)
25x50 mm. square stainless steel end cap
(stainless steel pipe)
25x50 mm. square stainless steel end cap
(stainless steel pipe)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว หัวแบน สวมใน
Ø 38 mm. round stainless steel end cap (stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. round stainless steel end cap
(stainless steel pipe)
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
Ø 50.8 mm. round stainless steel end cap for stainless steel pipe (stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. round stainless steel end cap
(artificial wooden bar)
Ø 50.8 mm. round stainless steel end cap
(artificial wooden bar)
Ø 50.8 mm. round stainless steel end cap
(stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. round stainless steel bended end cap (stainless steel pipe)
Ø 50.8 mm. square stainless steel (stainless steel pipe)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน_1
Ø 50.8 mm. round stainless steel (wooden bar)
Ø 50.8 mm. round stainless steel (artificial wooden bar)
Ø 50.8 mm. round stainless steel (artificial wooden bar)
Ø 50.8 mm. adjustable round stainless steel (wooden bar)
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนังขอบสูง
Ø 50.8 mm. round stainless steel (wooden bar)
Ø 50.8 mm. round stainless steel (artificial wooden bar)

ก้านรับ
ราวบันได

ก้านรับราวบันได

10x50 mm. Stainless steel for square pipe (wall type)
Stainless steel bracket for square pipe (wall type)
Adjustable stainless steel bracket for square pipe
(wall type)
Ø 38 mm. square stainless steel bracket for round pipe
(wall type)
Ø 50.8 mm. stainless steel bracket for round pipe
(wall type)
Ø 50.8 mm. stainless steel bracket for round pipe
(wall type)
50.8 mm. adjustable stainless steel bracket for round pipe (wall type)
50.8 mm. stainless steel for round pipe
50.8 mm. adjustable stainless steel for round pipe

อุปกรณ์อื่นๆ

ชุดพุกพลาสติก
พุกพลาสติก
(นอตเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์
5x30 มม.)
พุกยึดฐาน M6x50
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M8x60 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M8x60
(นอตตัวหนอน)