ไอเดียประกอบราวบันได
ราวกันตกสเตนเลส

การประกอบราวบันได ราวกันตก

เสาบันไดสเตนเลสประกอบไม้ แบบเส้นกันตก

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได
เสาบันไดสเตนเลสประกอบไม้
รุ่น BL511
 
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม แบบสวมนอก (HL)
 
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
 
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 1O มม. (หนา)
 
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O มม.
 
เส้นกันตกสเตนเลสเกรด 3O4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
 

การประกอบราวระเบียง ราวกันตก

เสาบันไดสเตนเลสประกอบไม้ แบบเส้นกันตก

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได
เสาบันไดสเตนเลสประกอบไม้
รุ่น BL516
 
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท
 
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
 
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
 
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O มม. (หนา)
 
เส้นกันตกสเตนเลสเกรด 3O4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
 

การประกอบราวระเบียง ราวกันตก

เสาบันไดสเตนเลส แบบกระจกนิรภัย

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก
เสาบันไดสเตนเลส
รุ่น BL613
 
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
 

การประกอบราวบันได ราวกันตก

ราวบันไดสเตนเลสประกอบไม้ แบบกระจกนิรภัย

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก
เสาบันไดสเตนเลสประกอบไม้
รุ่น BL516
 
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท
 
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
 
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
 
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)