ไอเดียประกอบ ราวมือจับติดผนัง

การประกอบราวมือจับติดผนัง

ราวบันไดไม้สังเคราะห์สีไม้สัก

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวมือจับติดผนัง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
 
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)
 
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
 
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
 
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนัง
 
พุกพลาสติก
(นอตเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์
5x3O มม.)
 
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวมือจับติดผนัง
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
 
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
 
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
 
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนัง
 
พุกพลาสติก
(นอตเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์
5x3O มม.)