DIY ราวบันไดกระจกนิรภัย

การประกอบราวบันได ราวกันตก

แบบกระจกนิรภัยเทมเปอร์

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
หมุดยึดกระจก 10 มม. (M10)
ปรับระดับ
 
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x50 มม.
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. 90 องศา
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x50 มม. แบบสวมนอก
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x50 ชนผนัง 2 ด้าน
 
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 10 มม.
 
พุกยึดฐาน M10x60
(นอตตัวหนอน)
 
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
ฐานหนีบกระจก Flat bar
(นอตกลม)
 
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x50 มม.
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x50 มม. แบบสวมนอก
 
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 10 มม.
 
พุกยึดฐาน M8x50
(นอตหัวเตเปอร์)
 
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
ฐานรางกระจก
 
รางสเตนเลสรูปตัว U
ครอบสันกระจก
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 10 มม.
 
พุกยึดฐาน M10x60
(นอตหัวเหลี่ยม)