ไอเดียประกอบราวบันได
ราวกันตกกระจกเทมเปอร์

การประกอบราวบันได ราวกันตก

แบบกระจกนิรภัยเทมเปอร์

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
หมุดยึดกระจก 1O มม. (M1O)
ปรับระดับ
 
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมนอก
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
 
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตตัวหนอน)
 
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
ฐานหนีบกระจก Flat bar
(นอตกลม)
 
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
 
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
 
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมนอก
 
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M8x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
 
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวบันได ราวกันตก
รายการสินค้าที่ใช้ประกอบ
ราวบันได ราวกันตก
ฐานรางกระจก
 
รางสเตนเลสรูปตัว U
ครอบสันกระจก
 
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
 
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเหลี่ยม)