DIY ราวระเบียง ราวกันตกเหล็ก

การประกอบราวกันตกเหล็ก

ราวระเบียง ราวกันตก แบบแผงกันตก

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 40x80 มม.
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 40x40 มม.
 

แผงกันตกเหล็ก
 

ข้อต่อ 40 มม. แบบมีหู
 

ข้องอราวมน 90 องศา
40x80 สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M10x65
(นอตหัวเหลี่ยม)
 

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 40x80 มม.
 
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 40x40 มม.
 
 

แผงกันตกเหล็ก
 
 

ข้อต่อความยาวราวมน
40x80 มม.
 

ข้อต่อ 40 มม. แบบมีหู
 
 

ข้องอราวมน 90 องศา
40x80 สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M10x65
(นอตหัวเหลี่ยม)
 

การประกอบราวกันตกเหล็ก

ราวระเบียง ราวกันตก แบบกระจกนิรภัย

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 40x80 มม.
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 40x40 มม.
 

แผงกันตกกระจก
 

ข้อต่อ 40 มม. แบบมีหู
 

ข้องอราวมน 90 องศา
40x80 สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M10x65
(นอตหัวเหลี่ยม)