ไอเดียประกอบราวระเบียง ราวกันตกเหล็ก

การประกอบราวกันตกเหล็ก

ราวระเบียง ราวกันตก แบบแผงกันตก

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 4Ox8O มม.
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 4Ox4O มม.
 

แผงกันตกเหล็ก
 

ข้อต่อ 4O มม. แบบมีหู
 

ข้องอราวมน 9O องศา
4Ox8O สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
4Ox8O มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M1Ox65
(นอตหัวเหลี่ยม)
 

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 4Ox8O มม.
 
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 4Ox4O มม.
 
 

แผงกันตกเหล็ก
 
 

ข้อต่อความยาวราวมน
4Ox8O มม.
 

ข้อต่อ 4O มม. แบบมีหู
 
 

ข้องอราวมน 9O องศา
4Ox8O สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
4Ox8O มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M1Ox65
(นอตหัวเหลี่ยม)
 

การประกอบราวกันตกเหล็ก

ราวระเบียง ราวกันตก แบบกระจกนิรภัย

รายการสินค้าที่ใช้ประกอบราวกันตก

ราวมือจับเหล็ก 4Ox8O มม.
 

เสาระเบียงพร้อมฐาน 4Ox4O มม.
 

แผงกันตกกระจก
 

ข้อต่อ 4O มม. แบบมีหู
 

ข้องอราวมน 9O องศา
4Ox8O สวมหัวเสา
 

ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
4Ox8O มม. ติดผนัง
 

พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม

พุกยึดฐาน M1Ox65
(นอตหัวเหลี่ยม)