ผลงานติดตั้งราวบันได

โรงแรมกกกอด
โรงแรมกกกอด
port-01
port-02
port-03
port-04
port-05
port-06
port-07
port-01
port-02
port-03
port-04
port-05
port-06
port-07
previous arrow
next arrow

โรงแรมกกกอดตั้งอยู่บนภูเขาที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ทางโรงแรมฯ จึงเลือกใช้ราวระเบียง ราวกันตกแบบกระจกเทมเปอร์ ทำให้ลูกค้าสามารถชื่นชมบรรยากาศสวยๆ และใกล้ชิดกับธรรมชาติ