ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ By DECORA 004
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ เป็นสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุ ราวมือจับติดผนังจึงสำคัญที่จะต้องติดตั้งระหว่างทางเดินภายในอาคารเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้งานภายในอาคารได้ประคองตัวในการเดิน