ผลงานติดตั้งราวบันได

ชลลดาเฮลท์แคร์
port01
02
port01
02
previous arrow
next arrow

โรงพยาบาลชลลดาเฮลท์แคร์ เป็นสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้สูงอายุ ราวมือจับติดผนังจึงสำคัญที่จะต้องติดตั้งระหว่างทางเดินภายในอาคารเป็นอย่างมาก เพื่อให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ใช้งานภายในอาคารได้ประคองตัวในการเดิน