ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-202 โชว์รูมเบนซ์ทองหล่อ By DECORA 005
previous arrow
next arrow

ราวบันไดของเบนซ์ทองหล่อในส่วนทางขึ้น – ลงของโชว์รูม ได้มีการเลือกใช้ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-2O2 ที่เป็นไม้สังเคราะห์สีวอลนัท คมเข้ม ดูตัดกับผนังสีขาวได้อย่างโดดเด่น