ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 006
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 007
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 008
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 006
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 007
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 อพาร์ทเมนท์คุณไบท์ By DECORA 008
previous arrow
next arrow

อพาร์ทเมนท์คุณไบท์มีความพิเศษที่ผนังดีไซน์ออกแบบเป็นไม้ระแนงทาสีขาว แต่ก็สามารถติดตั้งราวมือจับเข้ากับผนังดังกล่าวได้อย่างลงตัวและสวยงาม ราวมือจับสเตนเลสกลมรุ่น CL-1O1 แม้จะเหมาะกับติดตั้งภายนอก แต่เมื่อติดตั้งภายในก็ทำให้สวยงามขึ้นมาอีกแบบนึง