อุปกรณ์ราวระเบียงเหล็ก DIY

อุปกรณ์
ราวระเบียงเหล็ก

อุปกรณ์ราวระเบียงเหล็ก

ข้องอราวมน 90 องศา
40x80 มม.
ข้องอราวมน 90 องศา
40x80 สวมหัวเสา
ข้องอราวมนปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
40x80 มม.
ข้องอราวมนปรับมุม (บน-ล่าง ซ้าย-ขวา)
40x80 มม.
ข้อต่อความยาวราวมน
40x80 มม.
ข้อต่อความยาวราวมน
40x80 มม. สวมหัวเสา
ข้องอราวมนปรับมุม
(บน-ล่าง) 40x80 มม.
ฝาปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม.
ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม. ติดผนัง
ฝาครอบปิดปลายราวมือจับ
40x80 มม. ติดผนัง (เหล็ก)

อุปกรณ์อื่นๆ

พุกยึดฐาน M6x50 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M6x50
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M10x65
(นอตหัวเหลี่ยม)
กระบอกเจาะกระเบื้อง
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
50 มม.
กระบอกเจาะหิน
60 มม.