อุปกรณ์ราวบันได

อุปกรณ์บันได

ราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 10x50 มม .
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1Ox5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยมครอบกระจก
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 1½ นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจกขนาด Ø 2 นิ้ว
รางสเตนเลสรูปตัว U
ครอบสันกระจก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีโอ๊คแดง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท

ข้องอ
ราวมือจับ

ข้องอราวมือจับ

ข้องอราวมือจับสเตนเลส
1Ox5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส 1.5 นิ้ว 90 องศา สวมใน
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมใน หล่อ (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
9O องศา แบบสวมใน (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว 9O องศา แนวนอน
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับไม้กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)

ข้อต่อความยาว
ราวมือจับ

ข้อต่อความยาวราวมือจับ

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลมbrØ 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
สามทางราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หล่อ (เงา)

ฝาปิดปลาย
ราวมือจับ

ฝาปิดปลายราวมือจับ

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว หัวแบน สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวมน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวงอ สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน_1
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง สวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ติดผนัง (เงา)
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนังขอบสูง
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน

ฝาปิดปลาย และ
ข้องอเส้นกันตก

ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O มม. (หนา)
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 1O มม. (หนา)
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 1O มม.
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.

ก้านรับ
ราวมือจับ

ก้านรับราวมือจับ

ก้านยึดราวเหลี่ยม 1Ox5O มม.
ติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
ปรับความสูง
ก้านยึดราวเหลี่ยม 10 x 50 มม. ติดผนังกระจก
ก้านยึดราวเหลี่ยม 1O x 5O มม.
ติดผนังกระจก
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังแบบหล่อ เงา
ก้านยึดราวกลม Ø 1½ นิ้ว
ติดผนังทรงเหลี่ยม
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังกระจกปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลม
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลมปรับระดับ

ก้ามปู และ
หมุดยึดกระจก

ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานแบน
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานโค้ง
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานโค้ง
ก้ามปูหนีบมุมกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
ก้ามปูวงกลม (ตัวตรง)
ก้ามปูต่อแผ่นกระจก (กระจก 1O มม.)
หมุดยึดกระจก 8 มม. (M8)
หมุดยึดกระจก 1O มม. (M1O)
หมุดยึดกระจก 1O มม. (M1O)
ปรับระดับ

ฐานหนีบกระจก

ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(หล่อกลม)
ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(หล่อเหลี่ยม)
ฐานหนีบกระจก Flat bar
(นอตกลม)
ฐานรางกระจก

อุปกรณ์อื่นๆ

ตัวเร่งสลิง 6 มม.
ตัวเร่งสลิง 6 มม. ปรับมุม
แผ่นต่อราวแบน
ฉากยึดราวแบนเข้ามุม
9O องศา
ฉาก 9O องศา (2ซม.)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M8x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M10x60 หัวเตเปอร์-250
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M8x60 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M8x6O
(นอตตัวหนอน)
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตตัวหนอน)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M10x65 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M1Ox65
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกพลาสติก
(นอตเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์
5x3O มม.)
เกลียวปล่อยปลายสว่าน
หัวมนสีดำ 5x2O มม.
ลูกรีเวทสีเงิน
ลูกรีเวทสีดำ
กระบอกเจาะกระเบื้อง
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
5O มม.
กระบอกเจาะหิน
6O มม.