อุปกรณ์ราวบันได

อุปกรณ์ราวบันได
อุปกรณ์บันได

ราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1Ox5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยมครอบกระจก
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 1½ นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจกขนาด Ø 2 นิ้ว
รางสเตนเลสรูปตัวยู ครอบสันกระจก
รางสเตนเลสรูปตัว U
ครอบสันกระจก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีโอ๊คแดง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท

ข้องอ
ราวมือจับ

ข้องอราวมือจับ

ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
1Ox5O มม. 9O องศา
(AB13-2-8)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
(AB13-2-5)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
(AB13-2-6)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
(AB13-2-7)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมใน หล่อ (HL)
(AB10-3-2)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
9O องศา แบบสวมใน (HL)
(AB13-1-1)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว 9O องศา แนวนอน
(AB13-2-14)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
(AB10-3-1)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
(AB13-1-2)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
(AB13-2-3)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมใน (เงา)
(AB13-2-1)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมนอก (HL)
(AB13-2-4)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับไม้กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
(AB13-2-16)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)
(AB13-2-15)

ข้อต่อความยาว
ราวมือจับ

ข้อต่อความยาวราวมือจับ

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม.
(AB11-1-7)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม.
(AB11-1-2)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว
(AB10-1-3)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
(AB11-1-4)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว
(AB11-1-1)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
(AB11-1-6)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
(AB11-1-3)
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลส
สามทางราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หล่อ (เงา)
(AB13-3-1)

ฝาปิดปลาย
ราวมือจับ

ฝาปิดปลายราวมือจับ

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม. แบบสวมใน
(AB12-1-7)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมใน
(AB12-1-5)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมนอก
(AB12-1-6)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
(AB12-1-12)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
(AB10-2-1)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
(AB12-1-2)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
(AB12-1-3)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
(AB12-1-9)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (หนา)
(AB12-1-10)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวมน แบบสวมใน
(AB12-1-1)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวงอ สวมใน
(AB12-1-4)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
(AB12-3-2)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง สวมนอก
(AB12-2-1)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
(AB12-2-5)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
(AB12-2-3)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (บาง)
(AB12-2-2)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ติดผนัง (เงา)
(AB12-2-6)
แผ่นยึดสเตนเลสกลม ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนัง
(AB10-2-2)
แผ่นยึดสเตนเลสกลม ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนังขอบสูง
(AB10-2-3)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
(AB12-3-1)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
(AB12-3-3)

ฝาปิดปลาย และ
ข้องอเส้นกันตก

ฝาปิดปลายเส้นกันตก
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O.5 มม.
(AB5-3-1t)
ฝาปิดปลายเส้นกันตก
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 มม.
(AB5-3-2t)
ฝาปิดปลายเส้นกันตก
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 1O.5 มม. (หนา)
(AB5-3-1)
ข้องอเส้นกันตก
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 1O มม. (หนา)
(AB5-4-1)
ข้องอเส้นกันตก
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 1O.5 มม.
(AB5-4-1t)
ข้องอเส้นกันตก
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.
(AB5-4-2t)

ก้านรับ
ราวมือจับ

ก้านรับราวมือจับ

ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยม 1Ox5O มม.
ติดผนัง
(AB236)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
(AB233-2)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
ปรับความสูง
(AB234-2)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยม 1O x 5O มม.
ติดผนังกระจก
(AB237)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
(AB235-2)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
(AB233-1-1)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังแบบหล่อ เงา
(AB233-1-2)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 1½ นิ้ว
ติดผนังทรงเหลี่ยม
(AB238)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังปรับความสูง
(AB234-1)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังกระจกปรับความสูง
(AB235-1)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลม
(AB239-1)
ก้านยึดราวติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลมปรับระดับ
(AB239-2)

ก้ามปู และ
หมุดยึดกระจก

ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
(AB4-12-2)
ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานแบน
(AB4-12-4)
ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานโค้ง
(AB4-12-1)
ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานโค้ง
(AB4-12-3)
ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูหนีบมุมกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
(ซ้าย AB4-12-5 ขวา AB4-12-5)
ก้ามปูหนีบกระจก
ก้ามปูวงกลม (ตัวตรง)
(AB4-12-8)
ก้ามปูต่อแผ่นกระจก
ก้ามปูต่อแผ่นกระจก (กระจก 1O มม.)
(AB4-12-9)
หมุดยึดกระจก
หมุดยึดกระจก 8 มม. (M8)
(AB4-13-1)
หมุดยึดกระจก
หมุดยึดกระจก 1O มม. (M1O)
(AB4-13-2)
หมุดยึดกระจก
หมุดยึดกระจก 1O มม. (M1O)
ปรับระดับ
(AB4-13-3)

ฐานหนีบกระจก

อุปกรณ์ฐานหนีบกระจกกลม
ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(กลม)
(AB3-6-1)
อุปกรณ์ฐานหนีบกระจกเหลี่ยม
ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(เหลี่ยม)
(AB3-6-4)
ขาจับกระจกแฟลตบาร์
ฐานหนีบกระจก Flat bar
(นอตกลม)
(AB3-6-5)
ฐานรางกระจก
ฐานรางกระจก
(AB3-6-7)

อุปกรณ์อื่นๆ

ตัวเร่งสลิง
ตัวเร่งสลิง 6 มม.
(AB315)
แผ่นสเตนเลสต่อต่อความยาว
แผ่นต่อราวแบน
(AB12-4-2)
ฉากยึดราวเข้ามุม 90 องศา
ฉากยึดราวแบนเข้ามุม 9O องศา
(AB12-4-3)
ฉากยึดราวติดผนัง
ฉาก 9O องศา (2ซม.)
(AB12-4-4)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M8x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเตเปอร์)
(AB9-1-5-2)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเหลี่ยม)
(AB9-1-5-1)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M8x6O
(นอตตัวหนอน)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตตัวหนอน)
(AB9-1-5-3)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน
พุกยึดฐาน M1Ox65
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกพลาสติก
พุกพลาสติก (นอตเกลียวปล่อย
หัวเตเปอร์ 5x3O มม.)
เกลียวปล่อยปลายสว่านหัวมนสีดำ
เกลียวปล่อยปลายสว่าน
หัวมนสีดำ 5x2O มม.
ลูกรีเวทสีเงิน
ลูกรีเวทสีเงิน
(AB6-9-3)
ลูกรีเวทสีดำ
ลูกรีเวทสีดำ
กระบอกเจาะกระเบื้อง
กระบอกเจาะกระเบื้อง
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
กระบอกเจาะหิน
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
กระบอกเจาะหิน
5O มม.
กระบอกเจาะหิน
กระบอกเจาะหิน
6O มม.