อุปกรณ์ราวบันไดสเตนเลส DIY

ราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x50 มม.
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีโอ๊คแดง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท

ข้องอ
ราวบันได

ข้องอราวบันได

ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. 90 องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x50 มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
90 องศา แบบสวมใน (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว 90 องศา แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับไม้กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)

ข้อต่อ
ราวบันได

ข้อต่อราวบันได

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
25x50 มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลมbrØ 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
สามทางราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หล่อ (เงา)

ฝาปิดปลาย
ราวบันได

ฝาปิดปลายราวบันได

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x50 มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25 x 50 มม. แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวมน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวงอ สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x50 ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน_1
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง สวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ปรับมุม ติดผนัง (เงา)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน

ฝาปิดปลาย และ
ข้องอเส้นกันตก

ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 12 มม.
ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 มม. (หนา)
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม. (หนา)
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม.
ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 12 มม.

อุปกรณ์อื่นๆ

เส้นกันตกสเตนเลสเกรด 304
Ø 10 มม.
เส้นกันตกสเตนเลสเกรด 304
Ø 12 มม.
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 10 มม.
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 12 มม.
ตัวเร่งสลิง 6 มม.
ตัวเร่งสลิง 6 มม. ปรับมุม
แผ่นต่อราวแบน
ฉากยึดราวแบนเข้ามุม
90 องศา
ฉาก 90 องศา (2ซม.)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M6x50
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M6x50
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M8x50
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M8x80
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M10x60 หัวเตเปอร์-250
พุกยึดฐาน M10x60
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M10x60
(นอตหัวเหลี่ยม)
กระบอกเจาะกระเบื้อง
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
50 มม.
กระบอกเจาะหิน
60 มม.