อุปกรณ์ราวมือจับติดผนัง DIY

ราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 10x50 มม .
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1Ox5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 1½ นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีโอ๊คแดง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท

ข้องอ
ราวบันได

ข้องอราวบันได

ข้องอราวมือจับสเตนเลส
1Ox5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส 1.5 นิ้ว 90 องศา สวมใน
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมใน หล่อ (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
9O องศา แบบสวมใน (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว 9O องศา
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม
แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับไม้กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)

ข้อต่อ
ราวบันได

ข้อต่อราวบันได

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลมbrØ 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก

ฝาปิดปลาย
ราวบันได

ฝาปิดปลายราวบันได

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม. แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 1.5 นิ้ว หัวแบน สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 1½ นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวมน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวงอ สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน_1
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง สวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ปรับมุม ติดผนัง (เงา)
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนังขอบสูง
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน

ก้านรับ
ราวบันได

ก้านรับราวบันได

ก้านยึดราวเหลี่ยม 1Ox5O มม.
ติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนัง
ปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 1½ นิ้ว
ติดผนังทรงเหลี่ยม
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังแบบหล่อ เงา
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลม
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดบนสันปูนแบบห่วงกลมปรับระดับ

อุปกรณ์อื่นๆ

ชุดพุกพลาสติก
พุกพลาสติก
(นอตเกลียวปล่อยหัวเตเปอร์
5x3O มม.)
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M8x60 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M8x6O
(นอตตัวหนอน)