อะไหล่ราวบันไดกระจก DIY

ราวมือจับ

ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม ขนาด 10x50 มม .
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 1Ox5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยมครอบกระจก
ขนาด 25x5O มม.
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว
ราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจกขนาด Ø 2 นิ้ว
รางสเตนเลสรูปตัว U
ครอบสันกระจก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีไม้สัก
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีโอ๊คแดง
ราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
ขนาด Ø 2 นิ้ว สีวอลนัท

ข้องอ
ราวบันได

ข้องอราวบันได

ข้องอราวมือจับสเตนเลส
1Ox5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. 9O องศา
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (ซ้าย-ขวา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
9O องศา แบบสวมใน (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลส
25x5O มม. ปรับมุม (บน-ล่าง)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว 9O องศา แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม แบบสวมใน (เงา)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว ลูกบอลปรับมุม แบบสวมนอก (HL)
ข้องอราวมือจับไม้กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (หนา)
ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ปรับมุม (บาง)

ข้อต่อ
ราวบันได

ข้อต่อราวบันได

ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
1Ox5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสเหลี่ยม
25x5O มม.
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลมbrØ 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ข้อต่อความยาวราวสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
สามทางราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หล่อ (เงา)

ฝาปิดปลาย
ราวบันได

ฝาปิดปลายราวบันได

ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
1O x 5O มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25 x 5o มม. แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม
25 x 5O มม. แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวแบน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมมือจับสเตนเลส
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว แบบสวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวมน แบบสวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
Ø 2 นิ้ว หัวงอ สวมใน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลส
25x5O ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ติดผนัง สวมนอก
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ครอบสันกระจก Ø 2 นิ้ว ติดผนัง
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (หนา)
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ติดผนัง (บาง)
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ปรับมุม ติดผนัง (เงา)
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนัง
ฝาปิดปลายแป๊ปกลม 38 มม.
ติดผนังขอบสูง
ฝาปิดปลายราวมือจับสเตนเลสกลม
ราวไม้กลม Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน
ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
Ø 2 นิ้ว ชนผนัง 2 ด้าน

ก้านรับ
ราวบันได

ก้านรับราวบันได

ก้านยึดราวเหลี่ยม 10 x 50 มม. ติดผนังกระจก
ก้านยึดราวเหลี่ยม 1O x 5O มม.
ติดผนังกระจก
ก้านยึดราวเหลี่ยมติดผนังกระจก
ปรับความสูง
ก้านยึดราวกลม Ø 2 นิ้ว
ติดผนังกระจกปรับความสูง

ก้ามปู และ
หมุดยึดกระจก

ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานแบน
ก้ามปูหนีบกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานโค้ง
ก้ามปูหนีบกระจกเล็ก
(กระจก 8-1O มม.) ฐานโค้ง
ก้ามปูหนีบมุมกระจกใหญ่
(กระจก 1O-12 มม.) ฐานแบน
ก้ามปูวงกลม (ตัวตรง)
ก้ามปูต่อแผ่นกระจก (กระจก 1O มม.)
หมุดยึดกระจก 8 มม. (M8)
หมุดยึดกระจก 10 มม. (M1O)
หมุดยึดกระจก 10 มม. (M1O)
ปรับระดับ

ขาจับกระจก

ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(หล่อกลม)
ฐานหนีบกระจก 15 มม.
(หล่อเหลี่ยม)
ฐานหนีบกระจก Flat bar
(นอตกลม)
ฐานรางกระจก

อุปกรณ์อื่นๆ

กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 1O มม.
กระจกนิรภัยเทมเปอร์
หนา 12 มม.
แผ่นต่อราวแบน
ฉากยึดราวแบนเข้ามุม
9O องศา
ฉาก 9O องศา (2ซม.)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเตเปอร์
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M6x50 หัวเหลี่ยม
พุกยึดฐาน M6x5O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M8x5O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M8x8O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M10x60 หัวเตเปอร์-250
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเตเปอร์)
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตหัวเหลี่ยม)
พุกยึดฐาน M1Ox6O
(นอตตัวหนอน)
กระบอกเจาะกระเบื้อง
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
14 มม.
กระบอกเจาะหิน
50 มม.
กระบอกเจาะหิน
6O มม.