มาตรฐานความสูงที่ปลอดภัยของ ราวระเบียง ราวกันตก

812
มาตรฐานความสูงที่ปลอดภัยของ ราวระเบียง ราวกันตก

จากข้อมูลสถิติในประเทศไทย เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบัติเหตุของเด็ก อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 พบว่า การพลัดตกหกล้มเป็นอันดับที่ 3 รองจากอุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน และอุบัติเหตุทางยานยนต์ (ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ) อุบัติเหตุเหล่านี้จะรวมไปถึงการพลัดตกจากที่สูงด้วย ซึ่งการพลัดตกจากที่สูงของเด็ก จะมีได้หลายกรณี เช่น การพลัดตกจากเครื่องเล่น หรือการพลัดตกจากที่สูง เช่น บ้านพักอาศัยหรือคอนโด ที่มีให้เห็นตามข่าวอยู่บ่อยๆ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของเด็กเล็กซึ่งเป็นช่วงวัยที่อยากรู้อยากเห็น ชอบสำรวจ ขณะเดียวกัน ก็ยังไม่รู้ถึงความอันตราย ซึ่งเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ยาก และปัจจุบันในประเทศไทย ยังไม่ได้มีมาตรฐานความสูงที่ชัดเจนสำหรับราวระเบียง ราวกันตก ของบ้านพักอาศัย หรือ คอนโด แต่มีเพียงแค่ กฏกระทรวงสำหรับการทำงานในที่สูง ที่ระบุไว้ว่า “กรณีที่ต้องทำราวกั้น หรือรั้วกันตก ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร” เท่านั้น สำหรับวิธีป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุ จากการพลัดตกจากที่สูงภายในบ้านหรือคอนโดที่มีเด็กเล็ก  อาจมีวิธีป้องกันโดย ติดตั้งราวระเบียง ราวกันตก ที่มีความสูงระดับ 90 เซนติเมตรขึ้นไป ซึ่งจะเป็นระดับที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก และไม่ควรวางคอมเพรสเซอร์แอร์ กระถางต้นไม้ โซฟา หรือ ชั้นวางของบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายได้

จะเห็นได้ว่านอกจากการติดตั้ง ราวระเบียง ราวกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า90 เซนติเมตรแล้วนั้น ยังไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยสำหรับเด็กเสมอไป ดังนั้นผู้ปกครอง หรือคุณพ่อ คุณแม่ ต้องไม่ควรมองข้ามพฤติกรรมของเด็กเล็กด้วยนะคะ 

จากประสบการณ์การติดตั้งงานที่ผ่านมา อาคารพาณิชย์ คอนโด หรือห้างสรรพสินค้า ที่มีระดับความสูงระหว่าง 2 – 5 ชั้น ควรมีการติดตั้งราวระเบียง ราวกันตก โดยความสูงควรอยู่ที่ 1 เมตร – 1.10 เมตร และอาคารที่มีความสูงขนาด 6 ชั้นขึ้นไป ความสูงควรอยู่ที่ 1.20 เมตร -1.50 เมตร เพื่อความปลอดภัยสำหรับการใช้งานของอาคารนั้นๆค่ะ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ 081-5525200 หรือ 081-3062525

แชร์บทความนี้