ผลงานติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง

ผลงานติดตั้ง CL-2O2
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-203