ผลงานติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง

ผลงานติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง CL-2O1
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-203