ผลงานติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง

ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-102
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-103
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-104
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-105
ผลงานติดตั้ง ราวมือจับติดผนัง CL-1O6
ราวมือจับติดผนังรุ่น CL-203