ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 006
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 ปตท สำนักงานใหญ่ By DECORA 006
previous arrow
next arrow

ปตท. ต้องการเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานจำนวนมากที่ทำงานภายในสำนักงานใหญ่แห่งนี้ด้วยราวมือจับติดผนัง จึงเลือกใช้ราวมือจับสเตนเลสกลม รุ่น CL-1O1 เพราะเน้นความแข็งแรงในการใช้งานเป็นหลัก ดูแลรักษาง่าย ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา