ผลงานติดตั้ง

port01
port02
port03
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0001
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0003
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0004
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0006
port01
port02
port03
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0001
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0003
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0004
ปตท. สนง.ใหญ่_190504_0006
previous arrow
next arrow

ปตท. ต้องการเสริมความปลอดภัยให้กับพนักงานจำนวนมากที่ทำงานภายในสำนักงานใหญ่แห่งนี้ จึงเลือกใช้ราวมือจับสเตนเลสกลม รุ่น CL-1O1 เพราะเน้นความแข็งแรงในการใช้งานเป็นหลัก ดูแลรักษาง่าย ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา