ผลงานติดตั้งราวบันได

บ้านย่านลาดพร้าว
บ้านย่านลาดพร้าว
บ้านย่านลาดพร้าว
บ้านย่านลาดพร้าว
บ้านย่านลาดพร้าว
บ้านย่านลาดพร้าว
01
02
03
04
05
06
07
01
02
03
04
05
06
07
previous arrow
next arrow

ราวบันไดบ้านลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นราวบันไดกระจกนิรภัยเทมเปอร์สีเขียวเปลือยของ DECORA และเลือกราวมือจับติดผนังมาเสริมความปลอดภัยในการใช้งานขึ้น-ลงบันได เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่แปลกใหม่ที่เข้ากันได้อย่างลงตัว