ผลงานติดตั้ง

ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 003
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 004
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 005
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 006
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 003
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 004
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 005
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก BL-511 บ้านย่านพุทธมณฑลสาย 1 By DECORA 006
previous arrow
next arrow

ภายในบ้านของลูกค้าท่านนี้เป็นโทนสีขาว Modern Style มีความต้องการให้บันไดมีพื้นที่การใช้งานที่สามารถเดินขึ้น-ลงได้สะดวก จึงเลือกติดตั้งเป็นราวบันได ราวระเบียง ราวกันตกแบบฐานติดข้างเสาลูกกรงสเตนเลสประกอบไม้สีไม้วอลนัท เพื่อให้ราวบันไดดูโดดเด่น ตัดกับสีขาวภายในบ้านอย่างสวยงาม