ผลงานติดตั้ง

ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 003
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวบันได ราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-04 บ้านคุณแจ๊ค By DECORA 003
previous arrow
next arrow

ราวบันไดของคุณแจ็คใช้ฐานหนีบกระจก Flat Bar ติดตั้งบนสันขอบไม้ เสริมความสวยงามยิ่งขึ้นด้วยราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมสีไม้สัก ทำให้เข้ากับสีของพื้นบันไดได้เป็นอย่างดี