ผลงานติดตั้งราวบันได

คุณอุษณ
คุณอุษณ
คุณอุษณ
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
previous arrow
next arrow

บ้านคุณอุษณเลือกใช้ราวระเบียงแบบกระจก ทำให้ทางเดินดูกว้างสว่างสบายตา และทำให้ทางเดินดูกว้างไม่อึดอัด คุณอุษณเลือกติดตั้งแบบหมุดยึกระจก รุ่น GL-01 ยึดติดบริเวณขอบปูนแน่นหนา ปลอดภัยสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่