ผลงานติดตั้ง

บ้านสุวรรณสาม
บ้านสุวรรณสาม
บ้านสุวรรณสาม
บ้านสุวรรณสาม
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
previous arrow
next arrow

ลูกค้าต้องการตกแต่งบ้านใหม่หลังใหญ่ไว้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับลูกน้อย จึงต้องการเน้นความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นหลัก วัสดุที่พรีเมียมสามารถบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านได้ ลูกค้าจึงได้เลือกแบบติดตั้งเป็นราวมือจับไม้มะค่าเกรดเอ เสริมด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์หนา 1O มม.