ผลงานติดตั้ง

บ้านคุณศรัญญา
บ้านคุณศรัญญา
บ้านคุณศรัญญา
บ้านคุณศรัญญา
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
previous arrow
next arrow
ลูกค้ามีความต้องการให้ราวบันไดเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งบอกความหรูหราและเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของบ้าน โดยต้องการติดตั้งราวบันได ราวกันตกสำเร็จรูปแบบกระจกนิรภัยเทมเปอร์ พร้อมเพิ่มลูกเล่นให้โดดเด่นด้วยเสาลูกกรงสเตนเลสประกอบไม้สีโอ๊คแดง