ผลงานติดตั้ง

ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 003
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 004
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 005
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 006
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 007
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 008
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 002
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 003
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 004
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 005
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 006
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 007
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 001
ผลงานการติดตั้งราวกันตก ราวระเบียงกระจก GL-05 บ้านคุณพิพัฒน์ By DECORA 008
previous arrow
next arrow

บ้านคุณพิพัฒน์เดิมเคยติดตั้งราวระเบียงกระจกไปแล้วครั้งนึง (ไม่ได้ติดตั้งของ DECORA) ปรากฏว่าผ่านไปไม่นานเกิดสนิมเมื่อฝนตกทำให้เกิดเป็นคราบน้ำสนิมไหลเปื้อนออกมา ทำให้บ้านดูไม่สวยงาม เลยตัดสินใจรื้อของเดิมทิ้งทั้งหมดและติดตั้งราวระเบียง ราวกันตกใหม่เป็นของ DECORA ด้วยอุปกรณ์ติดตั้งเป็นสเตนเลสเกรด 3O4 และฐานรางกระจกเป็นอลูมิเนียม ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน