ผลงานติดตั้ง

portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-05
portfolio-06
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-05
portfolio-06
previous arrow
next arrow

เมื่อเดินเข้าสู่ภายในบ้านหลังนี้จะพบกับโถงทางเดินภายในบ้านที่เป็นแบบ Double Volume เพดานสูงโปร่งล้อมด้วยราวระเบียงกระจกนิรภัยเทมเปอร์ให้ความหรูหรา