ผลงานติดตั้ง

บ้านคุณงามพรรณ
บ้านคุณงามพรรณ
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-01
portfolio-02
previous arrow
next arrow

ดีไซน์ของระเบียงบ้านคุณงามพรรณเป็นระเบียงโค้งที่อยู่ชั้น 3 ของบ้าน จึงทำให้ต้องการความแข็งแรงของระเบียงเพื่อการใช้งานของสมาชิกภายในบ้านเป็นอย่างมาก ลูกค้าจึงเลือกติดตั้งเป็นราวระเบียง ราวกันตกสำเร็จรูปรุ่น BL-711 เพื่อการดูแลรักษาที่ง่าย และหมดความกังวลเรื่องสนิม เปลี่ยนเป็น ทำให้หมดความกังวลเรื่องสนิมที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของบ้านดูโทรมในอนาคต