ผลงานติดตั้ง

ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 003
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 002
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 001
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 003
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 002
ผลงาน ราวกันตก ราวระเบียง BL-613 บ้านคุณกฤษ By DECORA 001
previous arrow
next arrow

Home Office ที่ด้านล่างเป็นสำนักงาน และด้านบนต่อเติมเป็นที่พักอาศัย เนื่องจากความสูงของอาคารลูกค้าท่านนี้จึงต้องการราวระเบียง ราวกันตกที่มีความแข็งแรง ปลอดภัยและสั่งทำความสูงพิเศษจากเสาเดิม (จาก 9O ซม. เป็น 1.1O ม.) เพื่อกันเด็กเล็กพลัดตก ติดตั้งแบบเส้นกันตกเพื่อให้เข้ากับดีไซน์ความโมเดิร์นของตัวตึก และทำความสะอาดได้ง่าย