ผลงานติดตั้ง

บ้านคุณกมล
บ้านคุณกมล
บ้านคุณกมล
il-01
il-02
il-03
il-01
il-02
il-03
previous arrow
next arrow

คุณกมลไว้ใจเลือกใช้สินค้าและบริการติดตั้งจาก DECORA เพราะเป็นสินค้าแบบสำเร็จรูปติดตั้งได้รวดเร็ว โดยราวบันไดราวกันตกเหล็กที่ใช้เป็นรุ่น IL-G1 จุดที่โดดเด่นที่สุดของตัวชิ้นงานคือกระจกนิรภัยเทมเปอร์ที่เมื่อติดตั้งแล้วทำให้บ้านดูโปร่งมากยิ่งขึ้น