ผลงานติดตั้ง

portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
previous arrow
next arrow

บ้านคุณอุษณีเลือกใช้ราวระเบียงแบบกระจก ทำให้ทางเดินดูกว้างสว่างสบายตา และทำให้ทางเดินดูกว้างไม่อึดอัด คุณอุษณีเลือกติดตั้งแบบหมุดยึกระจก รุ่น GL-O1 ยึดติดบริเวณขอบปูนแน่นหนา ปลอดภัยสามารถใช้งานได้เต็มพื้นที่