ผลงานติดตั้ง

BL บจก.วีซาวด์
BL บจก.วีซาวด์
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-01
portfolio-02
previous arrow
next arrow

บจก. วีซาวด์ จากเดิมเป็นคอนโดที่มีความเก่าและโทรมจากระยะเวลาที่ผ่านมา ทางลูกค้าจึงได้ออกแบบและปรับปรุงให้มีความโมเดิร์นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้ดูน่าเชื่อถือ โดยตกแต่งราวบันได ราวกันตกสำเร็จรูปแบบเรียบง่าย พร้อมด้วยกระจกนิรภัยเทมเปอร์เสริมความแข็งแรงไปในตัว