ผลงานติดตั้ง

portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-05
portfolio-06
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-04
portfolio-05
portfolio-06
previous arrow
next arrow

ออฟฟิศใหม่ของ บจก. กิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง เป็นอาคารที่เป็นออฟฟิศและที่พักอาศัยของเจ้าของ ลูกค้าจึงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของทั้งตนเองและพนักงานเป็นอย่างมาก โดยบางจุดที่มีความเสี่ยงสูงก็จะเพิ่มความสูงเสาจาก 9O ซม. เป็น 1 เมตร ใช้เวลาติดตั้งเพียงแค่ 2 วันหลังจากมีการสรุปแบบกัน