ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 006
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-201 ทำเนียบรัฐบาลไทย By DECORA 006
previous arrow
next arrow

ด้วยทางเข้าอาคารที่มีผนังปูนทั้ง 2 ด้าน จึงเหมาะสมที่จะติดตั้งราวมือจับติดผนังมากกว่าราวบันไดทั่วไป เพราะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่ และยังเสริมความปลอดภัยให้ผู้ที่มาใช้งานบนอาคารได้เป็นอย่างดี