ผลงานติดตั้ง

port01
port02
port03
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0008
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0009
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0010
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0018
port01
port02
port03
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0008
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0009
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0010
ทำเนียบรัฐบาล_190504_0018
previous arrow
next arrow

ด้วยทางเข้าอาคารที่มีผนังปูนทั้ง 2 ด้าน จึงเหมาะสมที่จะติดตั้งราวมือจับติดผนังมากกว่าราวบันไดทั่วไป เพราะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่ และยังเสริมความปลอดภัยให้ผู้ที่มาใช้งานบนอาคารได้เป็นอย่างดี