ผลงานติดตั้งราวบันได

port01
port02
port03
port04
port01
port02
port03
port04
previous arrow
next arrow

ด้วยทางเข้าอาคารที่มีผนังปูนทั้ง 2 ด้าน จึงเหมาะสมที่จะติดตั้งราวมือจับติดผนังมากกว่าราวบันไดทั่วไป เพราะช่วยในเรื่องประหยัดพื้นที่ และยังเสริมความปลอดภัยให้ผู้ที่มาใช้งานบนอาคารได้เป็นอย่างดี