ผลงานติดตั้ง

คุณพันทวี
คุณพันทวี
คุณพันทวี
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
portfolio-01
portfolio-02
portfolio-03
previous arrow
next arrow

บ้านคุณพันทวีปูพื้นด้วยกระเบื้องสีอ่อนทั้งหลัง ลูกค้ารู้จัก DECORA ในงานแสดงสินค้าบ้านและสวน และได้เข้ามาพูดคุย สัมผัสสินค้าแล้วชอบ เพราะสินค้ามีคุณภาพตรงตามความต้องการ อีกทั้งยังติดตั้งด้วยทีมช่างของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์การติดตั้งมากกว่า 1O ปี