ผลงานติดตั้ง

คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์
คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์
คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์
port01
port02
port03
port04
port01
port02
port03
port04
previous arrow
next arrow

บันไดบ้านคุณชวลิตมีผนังขนาบทั้งสองข้าง การติดตั้งราวมือจับติดผนังแทนการติดตั้งราวบันไดแบบตั้งเสาถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้พื้นที่บันไดบ้านดูกว้างขวางมากกว่า โดยราวมือจับจะถูกติดตั้งเป็นช่วงๆ เพราะมีคานบ้านมาขวางไว้ แต่ด้วยราวมือจับติดตผนังของ DECORA เป็นแบบสำเร็จรูปจึงสามารถติดตั้งได้ง่ายๆ สวยงามได้โดยไม่ต้องตัดหรือดัดแปลง