ผลงานติดตั้ง

ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 006
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 003
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 001
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 002
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 004
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 005
ผลงานราวมือจับติดผนัง CL-101 คุณชวลิต สาธุประดิษฐ์ 31 By DECORA 006
previous arrow
next arrow

บันไดบ้านคุณชวลิตมีผนังขนาบทั้งสองข้าง การติดตั้งราวมือจับติดผนังแทนการติดตั้งราวบันไดแบบตั้งเสาถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะจะทำให้พื้นที่บันไดบ้านดูกว้างขวางมากกว่า โดยราวมือจับจะถูกติดตั้งเป็นช่วงๆ เพราะมีคานบ้านมาขวางไว้ แต่ด้วยราวมือจับติดตผนังของ DECORA เป็นแบบสำเร็จรูปจึงสามารถติดตั้งได้ง่ายๆ สวยงามได้โดยไม่ต้องตัดหรือดัดแปลง