DIY สร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบ
ราวบันไดสเตนเลส

DIY ราวบันไดสเตนเลส

  1. Home
  2. /
  3. DIY ราวบันไดสเตนเลส

ราวบันได ราวกันตกแบบเส้นกันตก

ราวบันได ราวกันตก
แบบเส้นกันตก

ราวบันไดสเตนเลสแบบเส้นกันตก

รายละเอียด

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตกแบบเส้นกันตก

1. เสาลูกกรงสำเร็จรูปรุ่น BL-516 สีไม้วอลนัท (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
2. ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้วอลนัท (AB11-2-3) (สามารถเลือกสีได้)
3. ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์ปรับมุม (AB13-3-2)
4. ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม (AB12-2-1)
5. ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมติดผนัง (AB12-2-2)
6. เส้นกันตกสเตนเลส 304 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.
7. ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม. (AB5-4-3)
8. ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 มม. (AB5-5-1)
9. พุกยึดฐาน M8x80 มม. (AB8-1-4)

ราวบันได ราวกันตกแบบกระจก

ราวบันได ราวกันตก
แบบกระจก

ราวบันไดสเตนเลสแบบกระจก

รายละเอียด

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตกแบบกระจก

1. เสาลูกกรงสำเร็จรูปรุ่น BL-602G (สามารถเลือกรุ่นต่างๆได้)
2. ราวจับสเตนเลสเหลี่ยม 1 x 2 นิ้ว (AB11-2-3) (สามารถเลือกชนิดอื่นได้)
3. ข้องอราวมือจับสเตนเลสเหลี่ยม (AB13-3-2)
4. ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม (AB12-2-1)
5. ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลมติดผนัง (AB12-2-2)
6. พุกยึดฐาน M8x80 มม. (AB8-1-4)
7. กระจกเทมเปอร์ หนา 10 มม.

สินค้าที่ใช้ประกอบเป็นราวบันได ราวกันตก

สินค้าที่ใช้ประกอบ
เป็นราวบันได ราวกันตก

เสาลูกกรงราวบันได
เสาลูกกรงสำเร็จรูป
(BL-516)
ราวมือจับสีไม้วอลนัท
ราวจับไม้สังเคราะห์สีไม้วอลนัท
(AB11-2-3)
ข้องอราวมือจับสเตนเลสปรับมุมแบบครอบลูกบอล

ข้องอราวมือจับไม้สังเคราะห์ปรับมุม
(AB13-3-2)

ฝาปิดปลายราวมือจับ

ฝาปิดปลายราวมือจับไม้สังเคราะห์กลม
(AB12-2-1)

ฝาปิดปลายราวมือจับPVCติดผนัง

ฝาปิดปลายราวมือจับ
ไม้สังเคราะห์กลมติดผนัง
(AB12-2-2)

เส้นกันตก

เส้นกันตกสเตนเลส 304
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

ข้องอเส้นกันตกปรับมุม10มมตัน

ข้องอเส้นกันตกปรับมุม 10 มม.
(AB5-4-3)

หัวปิดปลายเส้นกันตก12มม

ฝาปิดปลายเส้นกันตก 10 ม.ม.
(AB5-5-1)

พุกยึดฐาน M8x80 มม.

พุกยึดฐาน M8x80 มม.
(AB8-1-4)

กระจกเทมเปอร์

กระจกเทมเปอร์
หนา 10 มม.